Poštovani kupci!

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina

preko internet stranice  www.studiowestriver.com  smatra prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje

na daljinu ustanovljava pravo kupca, da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je

proizvod predat u državinu. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih

odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji je dostupan na

našoj prodajnoj internet stranici. Obrazac treba shodno popuniti relevantnim podacima o kupcu i

kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti POŠTOM (CC paketom) o sopstvenom trošku zajedno

sa predmetnim artiklom na sledeću adresu: Butik Divars x Studio West River, Horgoški put 69, Palić

24413, 0629240773. 

Ukoliko se slučajno odlučite za odustanak od ugovora, molimo Vas da razlog odustanka navedete u

obrascu za odustanak, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti

svoju delatnost, radi efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti. Prijem obrasca

ćemo bez odlaganja potvrditi u usmenom obliku telefonom, pisanom ili elektronskom obliku. U slučaju

da ne dobijete odgovor u roku od 8 dana molimo Vas da nas kontaktirate na broj 0629240773. Prema

Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac. Kupac je dužan da proizvod vrati

bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen. Po isteku roka od

14 dana, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su sa etiketom, i da su

nekorišćeni, neoštećeni. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen i u roku

od 8 dana obavestićemo kupca o ishodu reklamacije. Krajnji rok za realizaciju reklamacije je 14 dana od

dana povrata robe.

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja

proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao

posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi

se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila

neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen

na njegov trošak. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod

neoštećen i ispravan, i to iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14

dana od dana povrata.

FORMULAR ZA ODUSTANAK