Sigurnost i zaštita podataka

DOO TIP TOP MODELS osigurava poverljivo postupanje sa svim sačuvanim ličnim podacima svih

korisnika. U kontekstu Izjave o zaštiti podataka želimo vas obavestiti kako garantujemo zaštitu podataka

koje ste nam dostavili: STUDIO WEST RIVER prikuplja, obrađuje i koristi lične podatke samo u skladu sa

odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti svaki put važećim u R.Srbiji isto tako je zaštita podataka

usklađena sa Evropskom Opštom uredbom o zaštiti podataka - GDPR.

U STUDIO WEST RIVER je zaštita i sigurnost podataka veoma važna i od suštinske važnosti za

dugoročnu poslovnu politiku. DivarsxStudioWestRiver je društveno odgovoran butik.  Sve podatke koje

ste nam dali ćemo pažljivo čuvati u našim internim bazama podataka na internim sigurnim i zaštićenim

serverima i nećemo ih prosleđivati bez vaše prethodne saglasnosti, osim: Eksternim partnerima koji

obrađuju podatke samo u ime, za račun, pod vodstvom i nadzorom Studio West River. (npr. call centar,

štamparije, reklamne agencije, procesori plaćanja, kurirske službe, Pošta Srbije i drugi eksterni saradnici

pre svega u reklamne svrhe – Google, Facebook, Instagram...) i povezanim društvima;

Državnim organima vlasti na osnovu njihovog obrazloženog i isključivo pisanog službenog zahteva u

svrhu sprovođenja određenog pravnog postupka. Vaše lične podatke koje ste nam dostavili tokom

poručivanja proizvoda sa našeg sajta čuvaćemo trajno, do Vašeg zahteva za brisanjem tj. povlačenja

saglasnosti.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti za primanje informacija putem e-

pošte, SMS, Viber ili na email a ujedno nas možete obavestiti i o promeni podataka. Isto to možete

uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Butik DivarsxStudioWestRiver Palić 24413, Horgośki put

BB (za pravnu službu). Ako zatražite brisanje Vaših podataka ili želite otkazati prijavu na naša

obaveštenja, prestaćemo da Vas obaveštavamo najkasnije u roku od 30 dana od dana dobijanja zahteva

za otkazivanje. 

Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa našim sigurnosnim konceptom i poslovnom politikom koja se strogo

pridržava GDPR odredbi.

Odgovorno lice za prikupljanje ličnih podataka:

DOO TIP TOP MODELS, Bački Vinogradi 24415, Segedinski put 13.

Ogranak Butik Palić 24413, Horgośki put BB.

Kontaktni podaci osobe odgovorne za zaštitu ličnih podataka:

Službenik za zaštitu podataka (DPO – Data Protection Officer) u ime DOO TIP TOP MODELS, Bački

Vinogradi 24415, Segedinski put 13 je Magdolna Torma, zaposlena u TIP TOP MODELS-u, Bački

Vinogradi 24415, Segedinski put 13, email:  studiowestriver.info@gmail.com .

Informacije o vama, koje STUDIO WEST RIVER prikuplja i čuva sledeće lične podatke u svrhu

poslovanja: Ime, prezime, adresa, email, telefonski broj i ostale podatke korisnika potrebne za obrasce

na web stranici  www.studiowestriver.com .

Za tačnost i istinitost podataka koje dajete preduzeću Studio West River sami ste odgovorni.  Preduzeće

Studio West River nije odgovorno ako mu date netačne, lažne ili tuđe podatke, ili greškom unesete

podatke. Unosom podataka (ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona i ostali podaci) izričito se slažete

da možemo prikupiti, obraditi i koristiti u transakcione i promotivne svrhe te vaše lične podatke (dostava

paketa, slanje Newslettera, slanje SMS ili email poruka transakcionog, informativnog i/ili promotivnog

sadržaja, direktni marketing i remarketing). Studio West River sarađuje isključivo sa poslovnim

parnerima koji visoko poštuju sve GDRP standarde – Google, Facebook, Instagram, mobilni provajderi,

platne institucije, kurirske službe, i dr.

Studio West River koristi Vaše lične podatke samo za određene svrhe sa čijim prikupljanjem i obradom

ste se složili poštujući sve propise Zakona o zaštiti podataka ličnosti i GDRP. Primeri kada Studio West

River koristi Vaše lične podatke: Vaše podatke možemo dostaviti samo onim odeljenjima u Studio West

River, saradnicima ili ugovornim partnerima, pružaocima usluga ili partnerima na tržištu koji nam

pružaju poslovne usluge. Mi brinemo da se informacije koriste samo u okviru Vašeg pristanka za usluge i

da se s njima postupa poverljivo.

Studio West River koristi Vaše lične podatke samo u onoj meri u kojoj je predviđeno važećim zakonom,

osim u slučaju potrebe suda ili državnih organa kako bi se osiguralo poštovanje zakonskih odredbi.

Studio West River svoje podatke dostavlja drugim firmama u marketinške svrhe samo uz Vaš pristanak

odnosno na osnovu Vaše date saglasnosti.

Svrhe u koje obrađujemo lične podatke:

Stalno pokušavamo poboljšati ponudu i stvoriti Internet ponudu kako bismo privukli Vašu veću pažnju.

Samo ako znamo koji delovi naše Internet stranice Studio West River su najčešće i najduže posećivane,

tako i prilagođavamo njihov sadržaj prema Vašim potrebama. Studio West River koristi lične podatke

samo u onoj meri potrebnoj za tehničko upravljanje Internet stranicama, usmeravanje kupaca, ankete o

proizvodima i informisanje kupaca o Studio West River ponudi. Što smo više u mogućnosti da razumemo

Vaše želje, brže ćete pronaći željene informacije na internet stranicama.

Korišćenjem internet stranica  https://www.studiowestriver.com  korisnik se slaže sa odgovarajućim

važećim propisima i opštim uslovima objavljenim na ovim stranicama. Korisnik je u mogućnosti da na

tim stranicama redovno prati moguće promene opštih uslova, a time i način i svrhu obrade prikupljenih

ličnih podataka. Ako želite, možemo Vam slati informacije o našim raznovrsnim proizvodima i uslugama

ili Vas obaveštavati o zanimljivim ponudama. Takve informacije mogu sadržavati preporuke o ponudama,

novim proizvodima i novim uslugama, šaljemo ih email, SMS ili na Viber. Ako više ne želite primati takva

obaveštenja, možete se odjaviti na našim Internet stranicama.

Prijava na obaveštenja putem email-a

Korisnici se mogu prijaviti na Newsletter, pomoću kog Vas Studio West River onlajn putem emaila

obaveštava o novoj ponudi, prodajnim podsticajima (akcije, sezonska sniženja, rasprodaje),

marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavom na Newslettere dolazite na popis primaoca

Newslettera. Za prijavu na Studio West River Newsletters, prikupljamo sledeće podatke: email.

Obavezujemo se da pažljivo zaštititimo podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih

podataka za šta koristimo najnovije sigurnosne mehanizme.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti klikom na „Odjavi email

obaveštenja” u obaveštenijima ili putem emaila na  studiowestriver.info@gmail.com , gde nam možete

saopštiti izmene i dopune svojih podataka. Takođe možete zatražiti prenos podataka ili uvid u iste. Isto

to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: TIP TOP MODELS DOO, Bački Vinogradi

24415, Segedinski put 13 ili Divars butik Palić 24413, Horgoški put BB.

Prijava na obaveštenja putem SMS-a

Korisnici se mogu prijaviti za SMS obaveštenja tako da Vas Studio West River informiše o novostima u i 

marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavljivanjem na SMS obaveštenja, prijavljeni ste na

popis primalaca SMS poruka. Za SMS obaveštenja prikupljamo sledeće informacije: telefonski broj. SMS

obaveštenja šaljemo putem SMS aplikacije. Obavezujemo se da pažljivo zaštititimo podatke u skladu sa

propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka za šta koristimo najnovije sigurnosne mehanizme. Kad god

želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti sa naših informacija putem povratnog

SMS-a „Odjava” (instrukcije za odjavu su date u svakoj SMS poruci) ili putem emaila

na  studiowestriver.info@gmail.com gde nam možete saopštiti i izmene i dopune svojih podataka. Takođe

možete zatražiti prenos podataka ili upoznavanje sa istima. Isto to možete uraditi putem pošte na

adresu našeg preduzeća.

Prijava na obaveštenja putem Vibera

Korisnici se mogu prijaviti na Viber obaveštenja tako da Vas Studio West River informiše o novostima,

marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavljivanjem na Viber obaveštenja, prijavljeni ste

na popis primalaca Viber poruka. Za Viber Studio West River prikuplja sledeće informacije: telefonski

broj. Viber vesti Studio West River šalje putem Viber aplikacije. Obavezujemo se da pažljivo zaštititimo

podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka za šta koristimo najnovije sigurnosne

mehanizme. Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti sa naših informacija

putem povratne Viber poruke „Odjava” (instrukcije za odjavu su date u svakoj SMS poruci) ili putem

emaila na  studiowestriver.info@gmail.com gde nam možete saopštiti i izmene i dopune svojih podataka.

Takođe možete zatražiti prenos podataka ili upoznavanje sa istima. Isto to možete uraditi putem pošte

na adresu našeg preduzeća.

Učestvovanje o nagradnim igrama

Obrada podataka prikupljenih učestvovanjem u nagradnim igrama regulisana je važećim pravilima o

nagradnim igrama odnosno o pojedinoj nagradnoj igri. Pružanje mrežne i informacijske sigurnosti Kako

bismo se zaštitili od hibernetičkih napada i aktivnosti usmerenih na prevaru, koristimo Firewall i antivirus

aplikacije. U vezi sa tim se obrađuju lični podaci (IP adresa, vreme prve posete internet stranice).

Pravna osnova za obradu:

a) Dozvola osoba da se njihovi lični podaci obrađuju u jednu ili više navedenih svrha.

b) Obrada je neophodna za izvršenje ugovora u kojem je klijent predmetna osoba, ili za provođenje

predugovornih mera koje se odnose na zahtev te osobe. Ako kupite proizvode (sklopljen ugovor) u našoj

internet prodavnici morate nam dati Vaše lične podatke. Stoga ste u obavezi da odgovornoj osobi date

sve potrebne lične podatke. Ako niste spremni podeliti sa nama te podatke, ne može se izvršiti kupovina

u našoj internet prodavnici.

c) Obrada je neophodna radi ispunjenja zakonskih interesa odgovorne ili treće strane. U sledećim

slučajevima obavljamo obradu podataka kako bismo osigurali legitimne interese:

d) Provera i optimizacija postupaka, analiza potreba i direktnih kontakata sa kupcima, kao i mere za

poslovanje i dalji razvoj usluga i proizvoda; 

e) Oglašavanje vlastitih proizvoda, procena kupaca, istraživanje tržišta i javnog mnjenja, ako ne kršite

GDPR prilikom korišćenja podataka;

f) U kontekstu ostvarivanja prava na zaštitu i sprovođenje zakonskih prava;

g) Kontaktiranje (npr. emailom, telefonom, poštom) za pitanja o kvalitetu usluge i zadovoljstvu

korisnika;

h) Održavanja sigurnosti mreže i podataka;

i) U administrativne svrhe;

j) Za postprodajne usluge.

Prava osoba čiji se podaci obrađuju

U skladu sa svaki put važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji i Evropskom

uredbom: Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR), imate pravo da znate svoje podatke. Na zahtev

ćemo Vas uvek obavestiti u odgovarajuće vreme o vrsti podataka koje zadržavamo, svrsi čuvanja i

mogućim primaocima.

Čuvaćemo Vaše lične podatke koje ste nam dostavili trajno, do otkaza, zahteva za brisanjem, povlačenja

saglasnosti. Kad god želite, možete da zatražite brisanje svojih podataka ili da se odjavite za primanje

informacija na  studiowestriver.info@gmail.com , a ujedno nas možete obavestiti o promeni podataka. Ako

zatražite brisanje Vaših podataka ili želite otkazati pretplatu na naša obaveštenja, prestaćemo da Vas

obaveštavamo u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za otkazivanje. Isto to možete uraditi putem

pošte na adresu našeg preduzeća.

Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa našim sigurnosnim konceptom. U načelu, Vaši podaci neće biti

prosleđeni trećim zemljama. U slučaju da se šalju, biće zaštićeni u skladu sa odgovarajućim garancijama

iz članka 46. Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR) i svaki put važećim propisima važećim u

Republici Srbiji.

Imate pravo da dobijete informaciju od osobe odgovorne za lične podatke u obradi, kao i pravo na

ispravke ili brisanje, ili da ograničite obradu i prenos podataka. Molimo Vas da prosledite svoja pitanja u

vezi gore navedenog osobi odgovornoj za zaštitu ličnih podataka. Imate pravo da otkažete pristanak na

obradu podataka ili pravo otkaza obrade podataka u svrhu direktnog marketinga, a zahtev možete da

podnesete u bilo kom trenutku putem emaila na studiowestriver.info@gmail.com ili poštom na adresu.

Prikupljanje, čuvanje i korišćenje ličnih podataka

Ličnim podacima se smatraju svi podaci koji se odnose na određenu fizičku osobu ili osobu koja može da

se identifikuje; osoba koja može da se identifikuje je fizička osoba koja se može direktno ili nedirektno

identifikovati prema podacima kao što su ime, matični broj, podaci o lokaciji, veb- podaci, jedna ili više

posebnih oznaka koje  odražavaju psihološki, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili

društveni identitet fizičke osobe. To uključuje, na primer, Vaše ime, broj telefona, adresu i sve

informacije koje ste nam dali pri prijavi. Statistički podaci ili anonimni podaci koje prikupljamo, na

primer, kada posetite naše internet stranice i koji ne mogu direktno da se povežu sa Vama kao osobom,

ne ubrajaju se u to.

Opis softverskih alata koje koristimo na internet stranici

e-Poruke

Prilikom prijave na naš Newsletter/SMS/Viber koristimo informacije koje ste nam naveli da bismo Vas

mogli obavestiti o sadržaju i proizvodima naše ponude. U statističke svrhe anonimno procenjujemo na

koje ste linkove kliknuli. Međutim, ne možemo utvrditi koja je osoba konkretno kliknula. Da bismo

optimizovali našu ponudu u prilagođenom obliku, procenićemo koje ste linkove kliknuli u

Newsletter/SMS/Viber.

Remarketing

Na našem sajtu koristimo kolačiće ili reklamne ID-eve za oglašavanje. Na taj način možemo prikazati

svoje oglase posetiocima na internetu koji su zainteresovani za naše proizvode, na partnerskim

sajtovima, aplikacijama i e-porukama. Tehnologije ponovnog usmeravanja ili ponovnog marketinga

koriste kolačiće ili onlajn ID-eve i prikazuju oglase na osnovu Vašeg prethodnog pretraživanja. Ako želite

da prekinute oglašavanje na osnovu Vaših interesa, idite na sledeće veb-sajtove:

https://www.networkadvertising.org/choices

https://www.youronlinechoices.com

https://adsettings.google.com

Sa našim pouzdanim partnerima za oglašavanje možemo da podelimo informacije kao što su tehničke

oznake iz Vaših podataka prilikom prijave na naš sajt. Možemo povezati Vaše uređaje i/ili okruženje i

pružiti Vam neometan korisnički doživljaj sa uređajima i okruženjima koja upotrebljavate. Dodatne

pojedinosti o mogućnostima povezivanja potražite u Evropskoj direktivi za zaštitu ličnih podatka koju

ćete naći na gore navedenim platformama ili u daljim beleškama.

Newsletters

Za slanje Newsletters koristimo tzv. DoubleOpt-In postupak, što znači da ćemo Vam poslati samo e-

biltene na Vašu adresu e-pošte ako ste nam eksplicitno potvrdili da aktivirate uslugu slanja e-biltena.

Zatim ćemo Vam poslati obaveštenje na Vašu adresu e-pošte i zatražiti da potvrdite da želite primati e-

bilten klikom na link u ovoj e-pošti.

Budući da su druge firme odgovorne za rukovanje e-biltenom i slanje e-biltena, one su takođe

odgovorne za zaštitu Vaših ličnih podataka GDPR te ih koriste samo u određenu svrhu. Ako više ne želite

da primate e-bilten, možete kasnije opozvati svoje dopuštenje u bilo kom trenutnu

na  studiowestriver.info@gmail.com , ili poštom. Naravno, link za otkazivanje pretplate je dostupan u

svakom e-biltenu.

Cookies

Da bi posetiocima poseta našem veb-sajtu bila što atraktivnija i da bismo postigli određen nivo

funkcionalnosti, koristimo različite takozvane kolačiće. Koristimo ih kako bismo prisutnost na mreži bila

što korisnija, efikasnija i sigurnija, te kako bismo ubrzali navigaciju na našoj platformi. To su male

tekstualne datoteke sačuvane na Vašem uređaju. Neki kolačići koje upotrebljavamo se brišu nakon

zatvaranja sesije pregledača (takozvani kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na Vašem uređaju i

dopuštaju nam da naše firme ili partneri firme identifikuju Vaš pregledač (trajni kolačići) pri sledećoj

poseti. Primer: Da biste mogli da upotrebiti korpu za kupovinu, morate da omogućite korišćenje kolačića

sesije i trajnih kolačića. Možete postaviti svoj pregledač da Vas obavesti o instaliranju kolačića i da za

svaki kolačić odlučite da li ga prihvatate ili ne, ili možete isključiti kolačiće za određene slučajeve ili ih

isključiti. Ako ne prihvatate kolačiće, funkcije našeg veb-sajta su ograničene.

Pikseli za praćenje (Tracking Pixel)

Pikseli za praćenje imaju sličnu funkciju kao kolačići, ali korisnik ih ne primećuje. Pomoću piksela za

praćenje unutar funkcije prodavnice provodimo merenje ponašanja korisnika i nadzor nad ponudama u

ponovnom marketingu. Ove informacije su anonimne i nisu povezane sa ličnim podacima na korisničkom

računaru ili bazi podataka. Kako biste blokirali veb-bugove na našim stranicama, možete da koristite

alatke kao što su: web-washer, bugnosys ili AdBlock (za Firefox pretraživač). Da biste sprečili veb-

bugove u našem biltenu, postavite svoj program pošte tako da se u porukama ne prikazuje HTML. Ako

e-poštu čitate van mreže, veb-bugova nema.

Ako ste pristali da primate naš e-bilten, Vaša adresa e-pošte i Vaše ime mogu da se koriste za slanje

(ako je moguće pojedinačno) informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama. U našim e-

biltenima koristimo piksele za praćenje koji mogu pratiti procene Vaših klikova, na kojem ste delu e-

biltena stali i koje linkove ste aktivirali. Na taj način stvaramo personalizovane korisničke profile koji su

Vam dodeljeni i/ili adresu e-pošte u reklamne svrhe, posebno u obliku e-biltena, reklamnih obaveštenja

na stranici i štampanih oglasa i na koji način možemo da poboljšamo onlajn ponudu. Uvek možete da

opozovete primanje e-biltena i izradu personalizovanih korisničkih profila, na primer na našem veb-sajtu

da biste uklonili e-bilten ili deaktivirali link u e-biltenu, trebate da zaustavite funkciju praćenja.

Otkazivanje znači brisanje prikupljenih korisničkih podataka.

Zaštita podataka i korišćenje Facebook-a i Instagrama

Na našim sajtovima koristimo dodatke (plugins) društvene mreže facebook.com, kojima upravlja

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Ako na veb-sajtu sa

ovakvim dodatkom (plugin) ulazite na našu stranicu, uspostaviće se veza sa Facebook serverima, a

prikazaće se obaveštenje o dodacima (plugins) na pregledaču na veb-sajtu. Na taj način će se prenositi

podaci na Facebook server koje ste naše veb-sajtove posetili. Ako ste prijavljeni kao član Facebook-a,

Facebook će ove podatke dodeliti Vašem ličnom korisničkom računu na Facebook-u. Kada upotrebljavate

funkcije kao što je klik na „like“, slanje komentara, takve se informacije takođe dodeljuju Vašem

korisničkom računu na Facebook-u. Ako ne želite da Facebook prikuplja podatke o Vašim aktivnostima na

internetu, morate da se odjavite sa Facebook-a pre nego što posetite našu stranicu.

Nemamo uticaja na količinu podataka koje Facebook prikuplja pomoću dodataka i zato Vas

obaveštavamo prema našim saznanjima. Više informacija o prikupljanju i upotrebi Facebook-ovih

informacija o Vašim pravima u ovom području možete da pronađete u Pravilima o privatnosti na

Facebook-u na www.facebook.com/about/privacy/ Kada koristite Facebook, tehnički potrebne informacije

o korisniku prenose se na Facebook. Sve aktivnosti koje korisnik vrši na Facebook portalu vidljive su za

Facebook i mogu da se prate na Facebook-u.

Sigurnost - Mrežna sigurnost

Preko svog pregledača Studio West River primenjuje standardne sigurnosne mere - takozvano SSL

kodiranje. Kodiranje korisničkih podataka vrši se sertifikatima SSL (2. razred) 256-bitno kodiranje pri

2048-bitnoj maksimalnoj dužini ključa. SSL zaštićena područja prepoznajete po simbolu katanca na

Vašem pregledaču. Sigurne veze su po pravilu prepoznatljive po adresi koja počinje sa „https://". Kad

dvaput kliknete na simbol katanca, dobićete više informacija o sigurnosnom sertifikatu. Vaši lični podaci

će kod nas biti sigurno preneseni zahvaljujući tom kodiranju. Doduše, niko ne može da garantuje

apsolutnu sigurnost.  Ali tehničkim i organizacijskim merama naš veb-sajt i ostale sisteme osiguravamo

od gubitka, uništenja, pristupa, promena ili širenja Vaših podataka od strane trećih neovlašćenih lica.

Zaštita podataka

Poduzeli smo tehničke i organizacijske mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od gubitka,

uništenja, manipulacije i neopravdanog pristupa. Svi naši zaposleni imaju obavezu čuvanja tajne u vezi

sa poverljivim informacijama, što znači poverljivo rukovanje ličnim podacima. Naše sigurnosne mere

nadograđuju se u skladu sa tehnološkim razvojem.

Ažuriranje i promena

Delovi Izjave o privatnosti mogu da se menjaju ili ažuriraju. Pre upotrebe naših ponuda proverite važeću

izjavu o privatnosti kako biste bili upoznati sa svim promenama ili mogućnostima ažuriranja.

Pravni propisi GDPR

Obrada Vaših podataka koje ste dali, regulisana je u GDPR u svakoj primenljivoj verziji. Dakle,

prikupljanje, obrada, korišćenje i širenje informacija (u daljnjem tekstu: Korišćenje podataka) dopušteno

je ako to dopuštaju  GDPR i svaki put važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ili drugi pravni propis i/ili

ako je osoba pristala na to.

Ažuriranje uslova korišćenja

Zbog stalnih tehničkih i zakonskih inovacija, uslovi korišćenja moraju da se s vremena na vreme

menjaju, odnosno ažuriraju. Pre svake upotrebe našeg veb-sajta, molimo Vas da vidite kada je

objavljena poslednja verzija veb-sajta.

Autorska i druga prava

Sav sadržaj naših veb-sajtova, uključujući tekstove, slike i grafičke prezentacije, audio- i video-datoteke,

osim ako nije izričito navedeno drugačije, je naše vlasništvo. Zaštićen sadržaj može da se koristi bez

odobrenja samo u privatne svrhe, a ne u javne ili komercijalne svrhe (preuzimanje, reprodukcija). Za

izmene, prevode i druge obrade sadržaja unapred je potrebno pismeno dopuštenje Studio West River -a.

Neovlašćena upotreba ili zloupotreba svih oznaka, logotipa firme Studio West River je zabranjena. Stoga

upozoravamo da kršenje naših autorskog prava ili drugih zaštićenih prava može za posledicu da ima

krivičnu prijavu.

Isključena odgovornost

Na našim veb-sajtovima može dođe do hiperveze na druge veb-sajtove drugih pružalaca usluga. Studio

West River ne zna sadržaj tih sajtova stoga ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za bilo koji

sadržaj koji nije u skladu sa zakonom ili za druga kršenja zakona na stranicama stranih pružalaca

usluga. Pažljivo smo prikupili i proverili informacije na ovom veb-sajtu. Ipak, ne preuzimamo

odgovornost za njihovu aktuelnost, pravilnost, potpunost i/ili kvalitet. Ovaj veb-sajt je za opšte

informacije i ni u kojem slučaju ne zamenjuje stručno mišljenje. Studio West River ne preuzima nikakvu

odgovornost za ponašanje na osnovi ovog veb-sajta. Korišćenje veb-sajta i prenos podataka se vrši na

Vaš rizik. Studio West River ne preuzima nikakvu odgovornost za nastalu štetu, naročito ne za podatke,

hardver i softver korisnika.

Kontakt sa Studio West River

Ako imate pitanja u svezi sa odredbama o zaštiti podataka, molimo pošaljite nam e-mail sa naslovom

„Zaštita podataka” na sledeću e-mail adresu:  studiowestriver.info@gmail.com , ili nas kontaktirajte.

Voditelj odeljenja zaštite podataka je: 

Ovlašćena osoba za upravljanje ličnim podacima u ime Studio West River, je Magdolna Torma zaposlena

u društvu DOO TIP TOP MODELS, Bački Vinogradi 24415, Segedinski put 13,

email: studiowestriver.info@gmail.com